SBO Zonnesteen
Studiedagen Studiedagen        :  1 oktober, 12 november, 6 december,    9 maart, 8 april, 4 mei en 16 juni                                      Kinderen zijn deze dagen VRIJ . Studiemiddagen  :  6 februari                                      Kinderen zijn om 12.15 uur VRIJ.     Vakanties en vrije dagen zullen in de jaarplanning en weekbrieven nogmaals vermeld worden.
Uitzonderingen 1 Ziekte van het kind. 2 Bezoek aan arts: indien niet buiten schooltijd een afspraak gemaakt kan worden. 3 Familiefeesten, begrafenissen enz. 4 Werkgeversverklaring ( i.v.m. speciaal verzoek       buiten de schoolvakanties ) Indien 1 of 2: Graag tijdig doorgeven aan de leerkracht      of administratie (vóór 8.30 uur). Indien 3 of 4: Op tijd toestemming vragen bij de directie.      Deze zal volgens de afspraken met de      leerplichtambtenaar beslissen.
Herfstvakantie          14 oktober t/m 18 oktober     Kerstvakantie           23 december t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie    24 febr. t/m 28 febr.          Pasen                        13 april Meivakantie           20 april t/m 1 mei          Hemelvaart               21 mei & 22 mei Pinksteren                1 juni                                     Zomervakantie          13 juli t/m 23 augustus

                                 Vakantie & Vrije dagen

Overige afwezigheid, extra vrije dagen en/of vakantieverlof
Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Met andere woorden verplicht (met uitzondering van de vakanties) de school te bezoeken.
In alle gevallen van extra verlofaanvraag moet dit ruim van tevoren (minimaal 2 maanden, dit om verzekerd te zijn van de juiste bezwaarprocedure) schriftelijk te worden gericht aan de directeur van de school. U kunt hier het verlofaanvraag formulier downloaden. Niet gemelde of niet toegestane afwezigheid leidt tot melding bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Met betrekking tot de 4-jarigen verzoeken wij u dezelfde regels te hanteren. Ook zij behoren tot een groep. Onnodige afwezigheid kan de groepsgeest verstoren en het leerproces vertragen.
Schooljaar 2019-2020

Vakantie & Vrije dagen

Herfstvakantie          14 oktober t/m 18 oktober     Kerstvakantie           23 december t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie    24 febr. t/m 28 febr.          Pasen                        13 april Meivakantie           20 april t/m 1 mei          Hemelvaart               21 mei & 22 mei Pinksteren                1 juni                                     Zomervakantie          13 juli t/m 23 augustus
Studiedagen Studiedagen        :  1 oktober, 12 november, 6 december,                                  9 maart, 8 april, 4 mei en 16 juni                                                                   Kinderen zijn deze dagen VRIJ . Studiemiddagen  :  6 februari                                  Kinderen zijn om 12.15 uur VRIJ.           Vakanties en vrije dagen zullen in de jaarplanning en weekbrieven nogmaals vermeld worden.
Uitzonderingen 1 Ziekte van het kind. 2 Bezoek aan arts: indien niet buiten schooltijd een afspraak gemaakt kan worden. 3 Familiefeesten, begrafenissen enz. 4 Werkgeversverklaring ( i.v.m. speciaal verzoek       buiten de schoolvakanties ) Indien 1 of 2: Graag tijdig doorgeven aan de leerkracht      of administratie (vóór 8.30 uur). Indien 3 of 4: Op tijd toestemming vragen bij de directie.      Deze zal volgens de afspraken met de      leerplichtambtenaar beslissen.
Overige afwezigheid, extra vrije dagen en/of vakantieverlof
Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Met andere woorden verplicht (met uitzondering van de vakanties) de school te bezoeken.
In alle gevallen van extra verlofaanvraag moet dit ruim van tevoren (minimaal 2 maanden, dit om verzekerd te zijn van de juiste bezwaarprocedure) schriftelijk te worden gericht aan de directeur van de school. U kunt hier het verlofaanvraag formulier downloaden. Niet gemelde of niet toegestane afwezigheid leidt tot melding bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Met betrekking tot de 4-jarigen verzoeken wij u dezelfde regels te hanteren. Ook zij behoren tot een groep. Onnodige afwezigheid kan de groepsgeest verstoren en het leerproces vertragen.
Schooljaar 2019-2020