SBO Zonnesteen
Studiedagen Studiedagen: 19 september, 3 oktober,  19 & 20 november,   8 februari, 11 juni Kinderen zijn deze dagen vrij.   Studiemiddagen:  7 februari & 2 april Kinderen zijn om 12.15 uur vrij.            Vakanties en vrije dagen zullen in de jaarplanning en weekbrieven nogmaals vermeld worden.
Uitzonderingen 1 Ziekte van het kind. 2 Bezoek aan arts: indien niet buiten schooltijd een afspraak gemaakt kan worden. 3 Familiefeesten, begrafenissen enz. 4 Werkgeversverklaring ( i.v.m. speciaal verzoek       buiten de schoolvakanties ) Indien 1 of 2: Graag tijdig doorgeven aan de leerkracht      of administratie (vóór 8.30 uur). Indien 3 of 4: Op tijd toestemming vragen bij de directie.      Deze zal volgens de afspraken met de      leerplichtambtenaar beslissen.
Herfstvakantie           15 okt. t/m 19 okt.    Kerstvakantie              24 dec. t/m 4 jan. 2019 Voorjaarsvakantie           4 mrt. t/m 8 mrt. Pasen           22 april Meivakantie            22 april t/m 3 mei Hemelvaart    27 mei t/m 31 mei Pinksteren    10 juni Zomervakantie              8 juli t/m 16 augustus

                                 Vakantie & Vrije dagen

Overige afwezigheid, extra vrije dagen en/of vakantieverlof
Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Met andere woorden verplicht (met uitzondering van de vakanties) de school te bezoeken.
In alle gevallen van extra verlofaanvraag moet dit ruim van tevoren (minimaal 2 maanden, dit om verzekerd te zijn van de juiste bezwaarprocedure) schriftelijk te worden gericht aan de directeur van de school. U kunt hier het verlofaanvraag formulier downloaden. Niet gemelde of niet toegestane afwezigheid leidt tot melding bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Met betrekking tot de 4-jarigen verzoeken wij u dezelfde regels te hanteren. Ook zij behoren tot een groep. Onnodige afwezigheid kan de groepsgeest verstoren en het leerproces vertragen.

Vakantie & Vrije dagen

Herfstvakantie           15 okt. t/m 19 okt.    Kerstvakantie              24 dec. t/m 4 jan. 2019 Voorjaarsvakantie           4 mrt. t/m 8 mrt. Pasen           22 april Meivakantie            22 april t/m 3 mei Hemelvaart    27 mei t/m 31 mei Pinksteren    10 juni Zomervakantie              8 juli t/m 16 augustus
Studiedagen Studiedagen:   19 september, 3 oktober,  19 & 20 november,   8 februari, 11 juni Kinderen zijn deze dagen vrij.   Studiemiddagen:  7 februari & 2 april Kinderen zijn om 12.15 uur vrij.            Vakanties en vrije dagen zullen in de jaarplanning en weekbrieven nogmaals vermeld worden.
Uitzonderingen 1 Ziekte van het kind. 2 Bezoek aan arts: indien niet buiten schooltijd een afspraak gemaakt kan worden. 3 Familiefeesten, begrafenissen enz. 4 Werkgeversverklaring ( i.v.m. speciaal verzoek       buiten de schoolvakanties ) Indien 1 of 2: Graag tijdig doorgeven aan de leerkracht      of administratie (vóór 8.30 uur). Indien 3 of 4: Op tijd toestemming vragen bij de directie.      Deze zal volgens de afspraken met de      leerplichtambtenaar beslissen.
Overige afwezigheid, extra vrije dagen en/of vakantieverlof
Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Met andere woorden verplicht (met uitzondering van de vakanties) de school te bezoeken.
In alle gevallen van extra verlofaanvraag moet dit ruim van tevoren (minimaal 2 maanden, dit om verzekerd te zijn van de juiste bezwaarprocedure) schriftelijk te worden gericht aan de directeur van de school. U kunt hier het verlofaanvraag formulier downloaden. Niet gemelde of niet toegestane afwezigheid leidt tot melding bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Met betrekking tot de 4-jarigen verzoeken wij u dezelfde regels te hanteren. Ook zij behoren tot een groep. Onnodige afwezigheid kan de groepsgeest verstoren en het leerproces vertragen.