Schooltijden & Kosten

SBO Zonnesteen
Schooltijden De begin- en eindtijden zijn voor alle kinderen van de school gelijk. Maandag :    8:30 - 14:45 Dinsdag :    8:30 - 14:45 Woensdag :    8:30 - 12:30 Donderdag :    8:30 - 14:45 Vrijdag :    8:30 - 12:30                             Pauze: De ochtend- en lunchpauzes houden wij per bouw gescheiden.                                                           De poort gaat om 8.15 uur open. Kosten H et volgen van onderwijs is voor kinderen op de basisschool gratis. Alleen extra activiteiten en diensten brengen kosten met zich mee. Ouderbijdrage  : Deze wordt geïnd door AC of administratie en bedraagt      € 20,00 per kind per jaar.      Heeft u meer kinderen school dan zijn de kosten      € 30,00 per gezin.  Overblijven           : Dit wordt door de school    verzorgd en kost € 30,-             per kind per jaar.  Schoolreisje           : Het schoolreisje: tot € 25,00    per kind. Hier hoort u in de    loop van het schooljaar meer over.    Indien u het wenst kan er een betalingsregeling                           worden afgesproken.

Schooltijden & Kosten

Schooltijden De begin- en eindtijden zijn voor alle kinderen van de school gelijk. Maandag :    8:30 - 14:45 Dinsdag :    8:30 - 14:45 Woensdag :    8:30 - 12:30 Donderdag :    8:30 - 14:45 Vrijdag :    8:30 - 12:30 Pauze: De ochtend- en lunchpauzes houden wij per bouw gescheiden.                                                           De poort gaat om 8.15 uur open. Kosten: Het volgen van onderwijs is voor kinderen op de basisschool gratis. Alleen extra activiteiten en diensten brengen kosten met zich mee. Ouderbijdrage : Deze wordt geïnd door de Activiteitencommissie of administratie en bedraagt € 20,00 per kind per jaar. Heeft u meer kinderen op school dan zijn de     kosten € 30,00 per gezin. Overblijfbijdrage : Dit wordt door de school verzorgd. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 30,- per kind per jaar. Schoolreisje : Tot maximaal € 25,- per kind. Hier hoort u in de loop van het schooljaar meer over. Indien nodig, kan er een betalingsregeling worden afgesproken.