SBO Zonnesteen
Rapportages en bijeenkomsten Op SBO Zonnesteen kennen wij verschillende vormen van rapportage naar ouders. Wij vinden het van belang dat u goed op de hoogte blijft van de vorderingen, inzet en gedrag van uw kind. Twee keer per jaar ontvangt u een uitgebreid ouderverslag over uw kind. Dit verslag bevat informatie over de sociaal emotionele ontwikkeling, leergedrag en ontwikkeling m.b.t. de leerstof. U ontvangt een uitnodiging om met de leerkracht over dit verslag in gesprek te gaan. Vóór elke vakantie ontvangt uw kind een rapport. Hierin wordt in algemene termen gesproken over het gedrag en twee keer per jaar over de inzet bij de leervakken. In de informatiekalender van onze school vindt u al wel de gegevens over frequentie en planning van rapporten en rapportbesprekingen. Op de volgende pagina een overzicht van de bijeenkomsten.
•     In het begin van het schooljaar is er een groepsouderavond. U kunt dan kennismaken        met de leerkracht van uw kind en de andere ouders. Deze vertelt       dan ook wat uw kind zoal zal leren tijdens dit schooljaar, welke lessen hij/zij krijgt        en welke veranderingen te melden zijn t.o.v. vorig schooljaar. •     De directie is ook altijd bereid met u te praten. Spreekt u hen gerust aan als u vragen       of opmerkingen hebt. Alleen als wij weten wat er speelt, kunnen wij er iets aan doen. •     In de laatste week van het schooljaar wordt u uitgenodigd om kennis te maken met       de nieuwe leerkracht van uw kind. •     Regelmatig zijn er informatie- en themabijeenkomsten over speciale       onderwerpen gericht op speciale groepen ouders.       Onderwerpen kunnen zijn: overgang naar het voortgezet onderwijs, uitleg over       sociale vaardigheidstraining en/of opvoedingsthema's. •     Er zijn bespreking over uw kind aan de hand van een (herhaling)onderzoek.       De interne begeleider, leerkracht, orthopedagoog en/of psycholoog bespreekt met       u de bevindingen en mogelijke consequenties die uit het onderzoek naar voren       zijn gekomen. •     U kunt als ouder bij de maatschappelijk werker terecht met vragen       over opvoedingsproblemen, voor informatie over mogelijke ondersteuning       vanuit zorginstellingen en/of financiële ondersteuning vanuit bijv. Stichting Leergeld       of sociale zaken van de gemeente Tilburg.
Overzicht van de bijeenkomsten
Rapport
Rapportages en bijeenkomsten Op SBO Zonnesteen kennen wij verschillende vormen van rapportage naar ouders. Wij vinden het van belang dat u goed op de hoogte blijft van de vorderingen, inzet en gedrag van uw kind. Twee keer per jaar ontvangt u een uitgebreid ouder- verslag over uw kind. Dit verslag bevat informatie over de sociaal emotionele ontwikkeling, leergedrag en ontwikkeling m.b.t. de leerstof. U ontvangt een uitnodiging om met de leerkracht over dit verslag in gesprek te gaan. Vóór elke vakantie ontvangt uw kind een rapport. Hierin wordt in algemene termen gesproken over het gedrag en twee keer per jaar over de inzet bij de leervakken. In de informatiekalender van onze school vindt u al wel de gegevens over frequentie en planning van rapporten en rapportbesprekingen.
•  In het begin van het schooljaar is er een      groepsouderavond. U kunt dan kennismaken met de      leerkracht van uw kind en de andere ouders.      Deze vertelt dan ook wat uw kind zoal zal leren tijdens      dit schooljaar, welke lessen hij/zij krijgt en welke      veranderingen te melden zijn t.o.v. vorig schooljaar. •  De directie is ook altijd bereid met u te praten.      Spreekt u hen gerust aan als u vragen of opmerkingen      hebt. Alleen als wij weten wat er speelt, kunnen      wij er iets aan doen. •  In de laatste week van het schooljaar wordt u      uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe      leerkracht van uw kind. •  Regelmatig zijn er informatie- en themabijeenkomsten      over speciale onderwerpen gericht op speciale      groepen ouders.      Onderwerpen kunnen zijn: overgang naar het      voortgezet onderwijs, uitleg over sociale vaardigheids-      training en/of opvoedingsthema's. •  Er zijn bespreking over uw kind aan de hand van een      (herhaling)onderzoek.      De interne begeleider, leerkracht, orthopedagoog      en/of psycholoog bespreekt met u de bevindingen en      mogelijke consequenties die uit het onderzoek naar      voren zijn gekomen. •  U kunt als ouder bij de maatschappelijk werker terecht      met vragen over opvoedingsproblemen,      voor informatie over mogelijke ondersteuning      vanuit zorginstellingen en/of financiële ondersteuning      vanuit bijv. Stichting Leergeld of sociale zaken van      de gemeente Tilburg.
Overzicht van de bijeenkomsten
Rapport