SBO Zonnesteen
Ouderavond U wordt uitgenodigd dinsdag 3 september 's avonds op school te komen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind en de onderwerpen van dit schooljaar. Familiedag Alle kinderen die vanaf oktober 2018 nieuw op school zitten, laten op maandag 16 september na schooltijd hun school zien aan familieleden en goede bekenden. Ouderverslagen Alle kinderen krijgen 6 februari en 25 juni een ouderberslag mee naar huis. De eerste oudergesprekken vinden plaats in de week van 23 september. Deze dienen voor kennismaking en het bespreken van verwachtingen. De gesprekken naar aanleiding van de ouderverslagen vinden plaats in de weken van 10 februari en 29 juli. In de week van 2 december vinden gesprekken over de schoolverlaters plaats. Als u tussendoor de leerkracht wilt spreken over uw kind, is dat natuur lijk ook mogelijk. Maakt u dan even een afspraak. Ook de leerkracht benadert u als hij of zij daar behoefte aan heeft. Kindrapporten 5 x per jaar, voor de vakanties krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Wilt u contact naar aanleiding van dit rapport, dan kan dit altijd na de vakantie. Weekbrief Elke week ontvangt u een weekbrief met informatie over activiteiten van Zonnesteen. Steeds op vrijdag wordt de weekbrief per mail verzonden. Deze informatie is ook wekelijks te lezen op onze website. Schoolkrant Deze verschijnt 2x per jaar en wordt verzorgd door de kinderen en leerkrachten.
SBO Zonnesteen

rapport

Oudercontact

Weekbrief

Oudercontact

rapport

Ouderavond U wordt uitgenodigd dinsdag 3 september 's avonds op school te komen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind en de onderwerpen van dit schooljaar. Familiedag Alle kinderen die vanaf oktober 2018 nieuw op school zitten, laten op maandag 16 september na schooltijd hun school zien aan familie- leden en goede bekenden. Ouderverslagen Alle kinderen krijgen 6 februari en 25 juni een ouderberslag mee naar huis. De eerste oudergesprekken vinden plaats in de week van 23 september. Deze dienen voor kennismaking en het bespreken van verwachtingen. De gesprekken naar aanleiding van de ouderver- slagen vinden plaats in de weken van 10 februari en 29 juli. In de week van 2 december vinden gesprekken over de schoolverlaters plaats. Als u tussendoor de leerkracht wilt spreken over uw kind, is dat natuur lijk ook mogelijk. Maakt u dan even een afspraak. Ook de leerkracht benadert u als hij of zij daar behoefte aan heeft. Kinderrapporten 5 x per jaar, voor de vakanties, krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Wilt u contact naar aanleiding van dit rapport, dan kan dit altijd na de vakantie. Weekbrief Elke week ontvangt u een weekbrief met informatie over activiteiten van Zonnesteen. Steeds op vrijdag wordt de weekbrief per mail verzonden. Deze informatie is ook wekelijks te lezen op onze website. Schoolkrant Deze verschijnt 2x per jaar en wordt verzorgd door de kinderen en leerkrachten.
SBO Zonnesteen
Weekbrief