SBO Zonnesteen
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Ouders met recht op alle informatie •  Getrouwd/samenwonend/partnerschap geregistreerd, met beiden gezag    over het kind. •  Gescheiden/niet meer bij elkaar wonend, met het gezag over het kind.    In geval van ondertoezichtstelling krijgt de voogd alle informatie. •  Ouders die geen gezag hebben over het kind, maar die wel het kind hebben erkend én om informatie vragen. Beperkte informatie wil zeggen: belangrijke feiten zoals informatie over schoolvorderingen en evt. de sociaal - pedagogische ontwikkeling op school.   Als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien de rechter heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.
Informatieplicht aan ouders
Beperkte informatie ouders
Informatieplicht aan ouders Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.
   Ouders met recht op alle informatie       •  getrouwd/samenwonend/partnerschap geregistreerd,          met beiden gezag over het kind.       •  gescheiden/niet meer bij elkaar wonend, met het          gezag over het kind.          In geval van ondertoezichtstelling krijgt de voogd          alle informatie.    Beperkte informatie ouders •   ouders die geen gezag hebben over het kind, maar die wel het kind hebben erkend én om informatie vragen. Beperkte informatie wil zeggen: belangrijke feiten zoals informatie over schoolvorderingen en evt. de sociaal - pedagogische ontwikkeling op school.   Als het belang van het kind zich tegen informatie- verstrekking verzet, dan hebben ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien de rechter heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.