SBO Zonnesteen

Contact houden

De school en haar onderwijs maken deel uit van de totale opvoeding van een kind, waarvoor ouders de hoofdverantwoordelijkheid dragen. Natuurlijk is de rol die de school vervult belangrijk. Maar de leerkrachten kunnen alleen dan hun werk goed doen, wanneer ouders dit ondersteunen en omgekeerd. Uw kind voelt zich dan beter thuis op onze school! Daarom is een goed contact tussen school en ouders zo belangrijk. Wij willen graag in een open sfeer met u samenwerken. Dat proberen wij op de volgende manier te bereiken. De school heeft een eigen website www.sbozonnesteen.nl waar u actuele informatie       kunt nalezen en foto's van schoolactiviteiten kunt bekijken. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u, als aanvulling op deze schoolgids,     een informatiekalender waarin alle belangrijke data en informatie van dat specifieke     jaar beschreven staan. Via een weekbrief houden wij u op de hoogte van wat er allemaal speelt. Deze brief     wordt op vrijdag meegegeven en per mail verzonden. Enkele malen per jaar wordt er een schoolkrant uitgegeven. Deze wordt voornamelijk     verzorgd door de kinderen en hun leerkrachten. Na schooltijd kunt u gerust eens binnenlopen in de klas. U kunt dan het werk van uw kind bekijken en even praten met de leerkracht. Uw kind zal blij zijn met uw  belangstelling. Wilt u rustig met de leerkracht praten, maakt u dan een afspraak.         De leerkracht heeft dan zeker tijd voor u. Ook met vakleerkrachten en/of logopediste, psycholoog, orthopedagoog, schoolarts     of  maatschappelijk werker kunt u een afspraak maken.
Ouderportaal E-Mail Weekbrief
            Contact houden De school en haar onderwijs maken deel uit van de totale opvoeding van een kind, waarvoor ouders de hoofdverantwoordelijkheid dragen. Natuurlijk is de rol die de school vervult belangrijk. Maar de leerkrachten kunnen alleen dan hun werk goed doen, wanneer ouders dit ondersteunen en omgekeerd. Uw kind voelt zich dan beter thuis op onze school! Daarom is een goed contact tussen school en ouders zo belangrijk. Wij willen graag in een open sfeer met u samenwerken. Dat proberen wij op de volgende manier te bereiken. De school heeft een eigen website www.sbozonnesteen.nl waar u actuele informatie       kunt nalezen en foto's van schoolactiviteiten kunt bekijken. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u, als aanvulling op deze schoolgids,     een informatiekalender waarin alle belangrijke data en informatie van dat specifieke jaar beschreven staan. Via een weekbrief houden wij u op de hoogte van wat er allemaal speelt. Deze brief wordt op vrijdag meegegeven en per mail verzonden. Enkele malen per jaar wordt er een schoolkrant uitgegeven. Deze wordt voornamelijk     verzorgd door de kinderen en hun leerkrachten. Na schooltijd kunt u gerust eens binnenlopen in de klas. U kunt dan het werk van uw kind bekijken en even praten met de leerkracht. Uw kind zal blij zijn met uw belangstelling. Wilt u rustig met de leerkracht praten, maakt u dan een afspraak. De leerkracht heeft dan zeker tijd voor u. Ook met vakleerkrachten en/of logopediste, psycholoog, orthopedagoog, schoolarts of          maatschappelijk werker kunt u een afspraak maken.
E-Mail Ouderportaal Weekbrief