Belangrijke adressen

Bestuur van Stichting Biezonderwijs Bestuursbureau: Postbus 5134, 5004 EC Tilburg Voorzitter van het College van Bestuur Dhr. G. de Bont 013-2100121 GGD : Hart voor Brabant, Ringbaan West 227, Tilburg 0900-4636443 Gemeente   Tilburg : Leerplichtambtenaar: Mw.S.Brouwer 013-5429576 Gemeente Goirle : Leerplichtambtenaar: Mw.M.Homan 013-5310614 TaxibedrijvenTilburg : Taxi Centrale Midden Brabant 0900-7755862 Klachtencommissie: Stichting KOMM - Machtsmisbruik Postbus 1, 4854 ZG Bavel 06-41167134 E-mail: a.dekoning@komm.nl Vertrouwenswerk: Externe vertrouwenspersoon:  Mw. I. van Hezewijk 06-54647212 www.vertrouwenswerk.nl  / E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 0800-2000 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178, 5000 AD Tilburg 013-5801211 Stichting Leergeld Goirle en Riel Postbus 68, 5050 AB Goirle 013-5302111