SBO Zonnesteen
Als regulier basisonderwijs niet of onvoldoende begeleiding kan bieden aan uw kind, kan Zonnesteen wellicht oplossing bieden. Zonnesteen is een speciale onderwijsvoorziening die onderwijs én ontwikkelingsperspectief biedt. Kinderen binnen SBO Zonnesteen hebben problemen bij hun ontwikkeling. Problemen als gevolg van verschillende beperkingen. Wij zien kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden als oorzaak van hun leerprobleem maar ook kinderen met een gemiddelde verstandelijke begaafdheid, die door bepaalde stoornissen in hun ontwikkeling moeilijkheden bij het leren ondervinden.

Over SBO Zonnesteen

Wij maken deel uit van stichting :       (Klik op het logo om naar de site te gaan)
Een zonnesteen is een doorschijnende, rood-oranje steen waarin kleine blaadjes ijzerglans ingesloten zitten. Een steen met een veelbelovende naam. Het is echter een kwetsbare steen. De zonnesteen geeft net zoals de zon levenskracht, beschermt tegen somberheid en zwaarmoedigheid.
     Over SBO Zonnesteen
Als regulier basisonderwijs niet of onvoldoende begeleiding kan bieden aan uw kind, kan Zonnesteen wellicht oplossing bieden. Zonnesteen is een speciale onderwijsvoorziening die onderwijs én ontwikkelingsperspectief biedt. Kinderen binnen SBO Zonnesteen hebben problemen bij hun ontwikkeling. Problemen als gevolg van verschillende beperkingen. Wij zien kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden als oorzaak van hun leerprobleem maar ook kinderen met een gemiddelde verstandelijke begaafdheid, die door bepaalde stoornissen in hun ontwikkeling moeilijkheden bij het leren ondervinden.
Wij maken deel uit van stichting :
(Klik op het logo om naar de site te gaan)
Een zonnesteen is een doorschijnende, rood-oranje steen waarin kleine blaadjes ijzerglans ingesloten zitten.Een steen met een veelbelovende naam. Het is echter een kwetsbare steen. De zonnesteen geeft net zoals de zon levenskracht, beschermt tegen somberheid en zwaarmoedigheid.