SBO Zonnesteen

  AC / MR / GMR

ActiviteitenCommissie (AC) Deze activiteitencommisie wordt geleid door een bestuur. De activiteitencommissie ( AC ): • Denkt mee over activiteiten en acties voor de kinderen • Voert deze ook mee uit en ondersteunt bij allerlei schoolactiviteiten • Beheert de schoolbibliotheek voor de onderbouw • Vraagt u elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage • Dit geld komt direct ten goede aan uw kind. Het geld is nodig om de vieringen en sommige uitstapjes te betalen. De hoogte van de ouderbijdrage staat in de informatie-kalender en wordt jaarlijks verantwoord en gepubliceerd in de weekbrief. De organisatie van deze activiteiten wordt voor- en nabesproken in de activiteitenvergadering. Tijdens deze vergaderingen is steeds de adjunct-directeur van de school aanwezig.
AC-Leden :
Medezeggenschap ( MR ) De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. Zij worden gekozen door het schoolteam en door de ouders. De directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR denkt mee over het beleid van de school. In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover instemmingsrecht. Dit reglement ligt op school om te worden ingezien.  
MR-Leden :
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Zonnesteen valt samen met nog 6 andere scholen onder het bestuur Biezonderwijs. Zaken die alle scholen aangaan worden in de GMR besproken. Een ouder en een teamlid uit de MR zijn lid van de GMR.
Voorzitter: Lydie van Beuzekom Penningmeester: Aukje van Brederode Secretaris: ?? Rosemarie van den Berg Tamara Janssens Ellen Bertens Kelly Melis Samantha Sestig Nicolle Zeegers Corina Haneveer Wendy Weel Inge Cools
Voorzitter: Rik van Brederode Vice-voorzitter: Tamara Bazelmans Secretaris: Petra Meijnckens Vice-secretaris: ?? Personeelsgeleding: Hans Toemen (GMR)      Petra Meijnckens      Monique Heuerjans Oudergeleding: Tamara Bazelmans       Rik van Brederode       Laura Spaninks  

AC / MR / GMR

Deze activiteitencommissie wordt geleid door een bestuur. De activiteitencommissie (AC): • Denkt mee over activiteiten en acties voor de kinderen • Voert deze ook mee uit en ondersteunt bij allerlei       schoolactiviteiten • Beheert de schoolbibliotheek voor de onderbouw • Vraagt u elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage • Dit geld komt direct ten goede aan uw kind. Het geld is nodig om de vieringen en sommige uitstapjes te betalen. De hoogte van de ouderbijdrage staat in de informatie- kalender en wordt jaarlijks verantwoord en gepubliceerd in de weekbrief. De organisatie van deze activiteiten wordt voor- en nabesproken in de activiteitencommissievergadering. Tijdens deze vergaderingen is steeds de adjunct-directeur van de school aanwezig.
               Activiteitencommissie ( AC )
Voorzitter: Lydie van Beuzekom Penningmeester: Aukje van Brederode Secretaris: ?? Rosemarie van den Berg Tamara Janssens Ellen Bertens Kelly Melis Samantha Sestig Nicolle Zeegers Corina Haneveer Wendy Weel Inge Cools
AC leden:
Medezeggenschap ( MR ) De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 teamleden en3 ouders. Zij worden gekozen door het schoolteam en door de ouders. De directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR denkt mee over het beleid van de school. In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover instemmingsrecht. Dit reglement ligt op school om te worden ingezien.  
Voorzitter: Rik van Brederode Vice-voorzitter: Tamara Bazelmans Secretaris: Petra Meijnckens Vice-secretaris: ?? Personeelsgeleding: Hans Toemen (GMR)      Petra Meijnckens      Monique Heuerjans Oudergeleding: Tamara Bazelmans       Rik van Brederode       Laura Spaninks
MR Leden:
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Zonnesteen valt samen met nog 6 andere scholen onder het bestuur Biezonderwijs.     Zaken die alle scholen aangaan worden in de GMR besproken. Een ouder en een teamlid uit de MR zijn lid van de GMR.