Welkom

Wat is SBO Zonnesteen voor een school? SBO Zonnesteen is een basisschool voor kinderen met speciale ondersteunings-behoeften op het gebied van leren, opvoeding en/of gedrag. SBO Zonnesteen biedt betekenisvol onderwijs aan kinderen die zich op dereguliere basisschool niet optimaal ontwikkelen maar nog niet de intensieve ondersteuning van het Speciaal Onderwijs nodig hebben. SBO Zonnesteen werkt professioneel samen met alle betrokkenen  (ouders/verzorgers, interne en externe experts, samenwerkingsverband ) om kinderen te laten uitgroeien tot zelfstandige en ondernemende volwassenen die willen ( blijven ) leren.
SBO Zonnesteen

Welkom

Wat is SBO Zonnesteen voor een school? SBO Zonnesteen is een basisschool voor kinderen met speciale ondersteunings-behoeften op het gebied van leren, opvoeding en/of gedrag. SBO Zonnesteen biedt betekenisvol onderwijs aan kinderen die zich op dereguliere basisschool niet optimaal ontwikkelen maar nog niet de intensieve ondersteuning van het Speciaal Onderwijs nodig hebben. SBO Zonnesteen werkt professioneel samen met alle betrokkenen  (ouders/verzorgers, interne en externe experts, samenwerkingsverband ) om kinderen te laten uitgroeien tot zelfstandige en ondernemende volwassenen die willen ( blijven ) leren.